Giao dịch ký quỹ

0%

Bạn tự tin mình đã có đủ kiến thức về giao dịch ký quỹ? Hãy cùng kiểm tra nhé! Tổng kết kiến thức về giao dịch ký quỹ của bạn với bài test này để tránh cháy tài khoản ngay!

Vui lòng
để lưu kết quả

1 / 24

Giao dịch ký quỹ là gì?

2 / 24

Thuật ngữ dùng để gọi số tiền vốn có trong tài khoản của bạn ?

3 / 24

Khi tài khoản của bạn được chấp thuận và bạn có thể chuyển tiền vào đó, bạn chỉ nên nạp vào tài khoản này _________, đó là số tiền mặt bạn có đủ khả năng để mất.

4 / 24

Nếu bạn mở một vị thế mới, điều này sẽ ngay lập tức được phản ánh trong số dư tài khoản của bạn.

5 / 24

Số dư tài khoản của bạn sẽ chỉ thay đổi theo một trong ba cách. Trong số câu trả lời sau đây đáp án nào không nằm trong 3 cách đó?

6 / 24

Thuật ngữ chỉ hành động giữ các vị thế mở từ ngày giao dịch này sang ngày khác là gì?

7 / 24

“Unrealized P/L” (Lãi/lỗ chưa thực hiện) là gì?

8 / 24

Bạn hiện đang short (mở vị thế giá xuống) cho 10.000 đơn vị NZD/USD với tỷ giá niêm yết 0,6700. Tỷ giá hiện tại của cặp NZD/USD là 0,6800. Tính mức lỗ thả nổi từ vị thế hiện tại của bạn.

9 / 24

________ là lợi nhuận không còn có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá vì không còn là một phần của giao dịch đang hoạt động.

10 / 24

Thuật ngữ chỉ số tiền ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế là gì? Số tiền này thường được biểu thị bằng phần trăm của kích thước vị thế.

11 / 24

Giả sử bạn đã nạp 2000 USD vào tài khoản của mình và bạn muốn short (mở vị thế giá xuống) cặp EUR/USD với 1 lô nhỏ (mini lot – 10.000 unit). Với vốn ký quỹ yêu cầu là 3,5%, số vốn ký quỹ yêu cầu của bạn sẽ bao nhiêu?

12 / 24

Đúng hay sai. Nếu bạn mở nhiều hơn một vị thế tại một thời điểm, mỗi vị thế cụ thể sẽ có Vốn ký quỹ yêu cầu riêng.

13 / 24

Vốn chủ sở hữu “equity” được hiểu là gì?

14 / 24

Bạn đã mở một vị thế giá lên cho cặp USD/JPY với Vốn ký quỹ yêu cầu là 4 USD, bạn đã có lợi nhuận thực hiện từ giao dịch trên cặp USD/CHF là 2 USD, vốn ký quỹ đã sử dụng của bạn là bao nhiêu?

15 / 24

Nếu số dư tài khoản của bạn là 1.500 USD và bạn có một giao dịch mở với lợi nhuận thả nổi là 300 USD, thì vốn chủ sở hữu của bạn là bao nhiêu?

16 / 24

Thuật ngữ dùng để chỉ vốn ký quỹ đã bị khóa và không thể dùng để mở vị thế mới?

17 / 24

_______ là chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn ký quỹ đã sử dụng.

18 / 24

Bạn có số dư tài khoản là 1000 USD. Sau đó, bạn quyết định mở một vị thế USD/CHF với vốn ký quỹ yêu cầu 300 USD. Đây là giao dịch mở duy nhất của bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch tại Breakeven/điểm hòa vốn. Vốn ký quỹ rảnh rỗi của bạn là bao nhiêu?

19 / 24

Nếu vốn chủ sở hữu của bạn là 3.000 USD và vốn ký quỹ đã sử dụng của bạn là 950 USD, giá trị mức ký quỹ của bạn là bao nhiêu?

20 / 24

Khác biệt giữa “lệnh gọi ký quỹ” và “mức gọi ký quỹ” là gì?

21 / 24

Hoàn thành công thức tính mức ký quỹ: (_______/ vốn ký quỹ đã sử dụng) x _______%= mức ký quỹ

22 / 24

Đáp án nào sau đây KHÔNG đúng về Mức ký quỹ.

23 / 24

Đúng hay sai: Khi bạn đạt đến ngưỡng Stop Out (Thoát lệnh), tất cả các nhà môi giới sẽ phải gửi cho bạn một thông báo, đề nghị bạn cho phép đóng tất cả các giao dịch đang mở của bạn.

24 / 24

Thuật ngữ dùng để chỉ mức % cụ thể mà nếu Mức Ký quỹ của bạn rơi xuống dưới mức đó, nhà môi giới của bạn sẽ tự động đóng tất cả vị thế của bạn?

Điểm của bạn là

The average score is 31%

0%

CÁC QUIZ LIÊN QUAN KHÁC

Bạn có thể giao dịch Forex trong thời gian nào?

0
Bạn có thể giao dịch Forex trong thời gian nào?
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
spot_img

BÀI VIẾT MỚI